Bok

Et utvalg av rapportene fra Giro Toscana er utgitt i bokform. Boken kan kjøpes her.

Arkiv

Langs Sjoa

Tryggve i Valdres

Tryggve i Valdres

Vestsidevegen

Vestsidevegen

På vei nordover gjennom Guldbrandsdalen, når man kommer til Vinstra, da kan man kryssel Lågen og fortsette på vestsiden.  Veien heter FV417.  Den slynger seg fint oppover, helt ulikt den gjennomregulerte E6.

Rett efter Kvam svinger Sjoadalen vestover mens Guldbrandsdalen svinger nordover.

RV257 følger Sjoadalen oppover til Randsverk.  På østsiden av dalen.  På vestsiden går FV440.  Men på kartet ser det ut som om de to fylkesveiene liksom ikke henger fast i hveradre.  Det er da underlig at det skal være noen hundre meter med stiplet linje der veien burde være.

Om man ikke følger FV-417 der den svinger tilbake på E6, og heller ikke stopper på Sjoa Rafting Arena, men dytter oljefatene til side slik at man kan passere, da blir det snart klart hvorfor de to fylkesveiene ikke henger sammen.  Vi kan vel si at strekningen trenger litt kjærlighet.

When the going gets tough, the tough gets going.  Det var ikke plass til Tryggve på stien.  Men jeg monterte av venstre sideveske slikat jeg kunne kjøre nærmere fjellet, og da gikk det greit.  Det var jo heller ikke mer enn en ti meter ned i elven.

Fjellgeiten

Fjellgeiten

Litt lenger opp i dalen kan man følge en liten grusvei opp på fjellet.  Godt oppe på snaufjellet er det en benk.  Der kan man sitte i ro og mak en god stund og tenke seg om.

Da jeg ankom Valdresflye Fjellstue for andre gang på én uke, var det stengt igjen.  Også denne gangen regnet det.

Comments are closed.