Bok

Et utvalg av rapportene fra Giro Toscana er utgitt i bokform. Boken kan kjøpes her.

Arkiv

Iron Butt Magazine

Forside Iron Butt Magazine

Forside Iron Butt Magazine

I november i fjor reiste jeg til Fem Hav på én dag.  Historien finnes på norsk og engelsk (del 1 og del 2).  Som kjent (?) handler historien om en tur fra Adriaterhavet til Atlanterhavet i jakt på en thousand miles ride.  Nå var det bare 920 miles (eller omlag 1430 km) og turen var forgjeves i så henseende.
Men jeg spiste mye god mat, og hadde en veldig fin tur!

Jakten på interessante tusen-miles turer pågår over hele jorden.  Å kjøre tusen miles (1680 km) på én dag er minstekravet for å bli medlem av Iron Butt Association.  Det er mye lettere å kjøre en veldefinert tur enn å skulle drive med ruting mens man kjører.  Jeg kan love at efter halvannet tusen kilometer på én dag er man ganske sliten.

Jeg nevner stadig Iron Butt Rally.  Det er et slags orienteringsløp (på MC naturligvis) som går i USA annethvert år.  Poenget er å kjøre rundt og samle “poster”.  Ruten er alltid slik at for å samle det minimum antall poster som er nødvendig for å i det hele tatt regnes med som deltager, for å greie minimumsantallet må man kjøre tusen miles hver dag i 11 dager.  Eller 19.000 km på 11 dager.  Vinneren kjører vanligvis mye lengere, og har i tillegg rukket å plukke med seg noen hundre poster.
Jeg forstår ikke at det er mulig.  Men det er det altså.

Men nå skal jeg komme til poenget: IBA har et blad (som naturligvis heter Iron Butt Magazine).  I neste nummer trykker de historien om Fem Hav.  Vi venter i spenningn på nummeret som heter Summer 2010.  Watch this space for more info, som det heter.

Comments are closed.